top of page

CLĂDIREA ADMINISTRATIVĂ pe str. Vadul lui Vodă, 9

Am executat toate rețele si instalații "la cheie" - apă, canalizare, încălzire, ventilare, electricitate

La aceast Obiectiv am executat toate rețelele ingineresti: apeduct și canalizare, instalarea sistemului de încalzire și ventilare (inclusiv condiționare), lucrări de montarea sistemului de electricitate.

bottom of page