top of page

CENTRU DE OFICII pe str. Aerodromului,4

Am executat toate rețele si instalații "la cheie" - apă, canalizare, încălzire, ventilare, electricitate

La aceast Obiectiv am executat toate rețelele ingineresti: apeduct și canalizare, instalarea sistemului de încalzire (podea caldă) și ventilare (inclusiv condiționare), lucrări de montarea sistemului de electricitate.

bottom of page